Notícies

Notícies

Description of the blog

PREMIS BICIMPULS 2022

Els premis Bicimplus arriben a la V Edició!
 

Convocats per Movement, l’empresa concessionària del servei Bicibox, aquest 2022 els premis #Bicimpuls arriben a la seva cinquena edició.

Els premis #Bicimpuls van néixer en 2018. En total ja s’han atorgat 20 premis, que han donat suport i visibilitat a diversos projectes que promouen l’ús de la bicicleta com a mode de transport quotidià a l’àrea metropolitana de Barcelona.
 

Com altres anys, volem premiar projectes ciclistes en les següent 5 categories:
 

1. Foment de la bicicleta per a la mobilitat quotidiana

Iniciatives que promouen la bicicleta com a mitjà de transport urbà quotidià i segur

2. Ús de la bicicleta com a eina per generar activitat econòmica

Iniciatives d'emprenedoria que fan servir la bicicleta com a eina per generar activitat econòmica i/o llocs de treball

3. Ús de la bicicleta com a eina d'inclusió social

Iniciatives que fan servir la bicicleta com a eina per afavorir la inclusió social

4. Foment de l’ús de la bicicleta mitjançant l’organització i/o la participació en esdeveniments culturals

Iniciatives fan servir la bicicleta per impulsar esdeveniments o projectes culturals i/o per fomentar la cultura de la mobilitat ciclista

5. Projecte d'innovació o d'investigació relacionat amb la bicicleta

Projectes que aporten nous coneixements o noves eines tecnològiques per afavorir la mobilitat ciclista a les ciutats.


Es busquen doncs iniciatives realitzades per associacions, entitats, empreses, persones autònomes o col·lectius que treballen a la Metròpolis Barcelona, que apostin pel canvi d’hàbits a favor de la mobilitat en bicicleta, i que tinguin en compte l’impacte social i ambiental del seu projecte. Es valorarà positivament la inter cooperació, l’enfocament multidisciplinari i l’aplicació de les noves tecnologies. Es premiarà el caràcter original de les activitats, que aquestes puguin perdurar en el temps, i que serveixin d’exemple i puguin ser replicables en altres projectes.


A part del reconeixement a la bona feina feta, cada projecte guanyador obtindrà un premi econòmic de 3.000 euros. Aquest premi, s’haurà de destinar íntegrament a les activitats presentades a la candidatura guanyadora o altres activitats d’impuls a la promoció de la bicicleta. A més a més, es podran concedir mencions honorífiques (sense premi econòmic) a les candidatures que no guanyin, però que el jurat consideri d’un interès especial.

 

Les activitats que es presentin a la convocatòria dels premis BICIMPULS 2022 han de complir amb els següents requisits:

  • Hauran de dur-se a terme per associacions, entitats, empreses, autònoms o grups de persones, legalment constituïdes en el moment de l’atorgament.
  • Hauran d’aplicar-se, totalment o parcialment, en els municipis de l’AMB i estar adreçades a ciutadans o residents d’aquest àmbit.
  • Les activitats presentades hauran d’estar en funcionament en el moment de presentar-se la candidatura.
  • Una mateixa activitat no podrà presentar-se en més d’una de les categories dels premis.
  • Una activitat premiada a convocatòries anteriors dels premis BICIMPULS no podrà ser presentada de nou en aquesta convocatòria.
  • La presentació d’una candidatura als premis no és incompatible amb la participació en altres convocatòries de premis, subvencions o reconeixements d’altres administracions o entitats.
  • No podrà participar en els premis cap empleat de MOVEMENT, ni l’AMB ni cap Ajuntament o administració present a l’àmbit metropolità, ni les agències de màrqueting, publicitat o altres proveïdors implicats en l’organització del premis.

Consulteu el reglament i les bases d'aquesta convocatòria en el següent enllaç, prepareu tota la documentació requerida i a continuació adjunteu els documents omplint aquest formulari.

El termini de presentació de les candidatures començarà el 03 de novembre del 2022 a les 00:00 hores i finalitzarà el 12 de desembre de 2022 a les 24:00 hores.Comments are closed.