Notícies

Notícies

Description of the blog

20.10_Premis_Bicimpuls_2020_FB-TW.jpg

PREMIS BICIMPULS 2020

20.10_Premis_Bicimpuls_2020_FB-TW.jpg

Els premis Bicimpuls van nèixer al 2018 amb la finalitat de promoure i donar visibilitat a les diverses iniciatives que es desenvolupen a l’àrea metropolitana de Barcelona per promoure l’ús de la bicicleta com a mode de transport quotidià i com a eina de transformació social.

Convocats per Movement, l’empresa concessionària del servei Bicibox, els premis arrenquen aquest 2020 en la seva tercera convocatòria amb 5 categories:
 

1. Foment de la bicicleta per la mobilitat quotidiana.

Activitats que promouen l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà quotidià i segur.
 

2. Ús de la bicicleta com a eina per generar activitat econòmica.

Activitats d'emprenedoria que utilitzen la bicicleta com eina per generar activitat econòmica o llocs de treball.
 

3. Ús de la bicicleta com a eina d'inclusió social o per a l’organització d’esdeveniments culturals.

Activitats que utilitzin la bicicleta com eina per afavorir la inclusió social o dinamitzar esdeveniments culturals.
 

4. Projecte d'innovació o d'investigació relacionat amb la bicicleta.

Projectes que aportin nous coneixements o noves eines tecnològiques per afavorir la mobilitat ciclista a les ciutats.
 

5. Ús de la bicicleta com a eina davant la pandèmia COVID-19.

Activitats que hagin potenciat l'ús de la bicicleta en la lluita contra la pandèmia o que hagin utilitzat la bicicleta com eina per afavorir la mobilitat segura i saludable davant de la COVID-19.
 

Es busquen iniciatives realitzades per associacions, entitats, empreses, autònoms o grups de persones que actuen en l’àmbit metropolità de Barcelona que apostin pel canvi d’hàbits cap la mobilitat sostenible en bicicleta, i que tinguin en compte l’impacte social i ambiental del seu projecte. Es valorarà positivament la intercooperació, l’enfocament multidisciplinari i l’aplicació de les noves tecnologies. Es premiarà el caràcter original de les activitats, que aquestes puguin perdurar en el temps, i que serveixin d’exemple i puguin ser aplicades en altres projectes.

A part del reconeixement a la bona feina feta, cada projecte guanyador obtindrà un premi econòmic de 3.000 euros que s’haurà de destinar íntegrament a portar a terme les activitats presentades a la candidatura guanyadora. A més a més es podràn concedir mencions honorífiques (sense premi econòmic) a les candidatures que no guanyin però que el jurat les consideri d’un interès especial.
 

Les activitats que es presentin a la convocatoria dels premis BICIMPULS 2020 han de cumplir amb els següents requeriments:

  • Hauran de dur-se a terme per associacions, entitats, empreses, autònoms o grups de persones, legalment constituïdes en el moment de l’atorgament.
  • Hauran d’aplicar-se, totalment o parcialment, en els municipis de l’AMB i estar adreçades a ciutadans o residents d’aquest àmbit.
  • Les activitats presentades hauran d’estar en funcionament en el moment de presentar-se la candidatura.
  • Una mateixa activitat no podrà presentar-se en més d’una de les categories dels premis.
  • Una activitat premiada a convocatòries anteriors dels premis BICIMPULS no podrà ser presentada de nou en aquesta convocatòria.
  • La presentació d’una candidatura als premis no és incompatible amb la participació en altres convocatòries de premis, subvencions o reconeixements d’altres administracions o entitats.
  • No podrà participar en els premis cap empleat de MOVEMENT, ni l’AMB ni cap Ajuntament o administració present a l’àmbit metropolità, ni les agències de màrqueting, publicitat o altres proveïdors implicats en l’organització del premis.

Consulteu el reglament i les bases d'aquesta convocatòria en aquest enllaç, prepareu tota la documentació requerida i a continuació adjunteu els documents omplint aquest formulari.
 

Teniu de termini fins el 15 de gener de 2021 per presentar la vostra candidatura.



Comments are closed.