Notícies

Notícies

Description of the blog

PREMIS BICIMPULS 2021

 

Els premis Bicimpuls van nèixer al 2018 amb la finalitat de promoure i donar visibilitat a les diverses iniciatives que es desenvolupen a l’àrea metropolitana de Barcelona per promoure l’ús de la bicicleta com a mode de transport quotidià i com a eina de transformació social.

Aquest 2021, convocats com sempre per Movement, els premis arriben a la quarta convocatòria amb les següents categories:

1. Foment de la bicicleta per a la mobilitat quotidiana

Iniciatives que promouen la bicicleta com a mitjà de transport urbà quotidià i segur.

2. Ús de la bicicleta com a eina per generar activitat econòmica

Iniciatives d'emprenedoria que utilitzen la bicicleta com a eina per generar activitat econòmica i/o llocs de treball.

 3. Ús de la bicicleta com a eina d'inclusió social

Iniciatives que utilitzen la bicicleta com a eina per afavorir la inclusió social.

 4. Foment de l’ús de la bicicleta mitjançant l’organització i/o la participació en esdeveniments culturals

Iniciatives que utilitzen la bicicleta per impulsar esdeveniments o projectes culturals i/o per fomentar la cultura de la mobilitat ciclista.

 5. Projecte d'innovació o d'investigació relacionat amb la bicicleta

Projectes que aporten nous coneixements o noves eines tecnològiques per afavorir la mobilitat ciclista a les ciutats.

Es busquen iniciatives realitzades per associacions, entitats, empreses, persones autònomes o grups de persones que actuen en l’àmbit de la Metròpolis de Barcelona, apostant pel canvi d’hàbits i la mobilitat sostenible en bicicleta, tenint també en compte l’impacte social i ambiental del seu projecte. Es valorarà positivament la intercooperació, l’enfocament multidisciplinari i l’aplicació de les noves tecnologies. A més, es premiarà el caràcter original de les activitats, que aquestes puguin perdurar en el temps i que serveixin d’exemple, o puguin ser aplicades en d’altres projectes.

A part del reconeixement, cada projecte guanyador obtindrà un premi econòmic de 3.000 euros que s’haurà de destinar íntegrament al desenvolupament de les activitats presentades a la candidatura guanyadora. A més a més, es podran concedir mencions honorífiques (sense premi econòmic) a les candidatures que no guanyin però que el jurat les consideri d’un interès especial.

Les activitats que es presentin a la convocatòria dels premis BICIMPULS 2021 han de complir amb els següents requeriments:

  • Dur-se a terme per associacions, entitats, empreses, autònoms o grups de persones, legalment constituïdes en el moment de l’atorgament.
  • Desenvolupar-se, total o parcialment, en els municipis de l’AMB i estar adreçades a ciutadania o persones residents en aquest àmbit.
  • Les activitats presentades hauran d’estar en funcionament en el moment de presentar-se la candidatura.
  • Una mateixa activitat no podrà presentar-se a més d’una categoria.
  • Una activitat premiada a convocatòries anteriors dels premis BICIMPULS no podrà ser presentada a la convocatòria 2021.
  • La presentació d’una candidatura als premis no és incompatible amb la participació en altres convocatòries de premis, subvencions o reconeixements d’altres administracions o entitats.
  • No podrà participar en els premis cap persona treballadora de l’empresa MOVEMENT, ni l’AMB ni cap Ajuntament o administració present a l’àmbit metropolità, ni tampoc les agències de màrqueting, publicitat o altres proveïdors implicats en l’organització del premis.

Consulteu el reglament i les bases d'aquesta convocatòria en aquest enllaç, prepareu tota la documentació requerida i a continuació adjunteu els documents omplint aquest formulari.
 

El termini de presentació de candidatures està obert fins el proper 10 de desembre de 2021.Comments are closed.