Estacions Bicibox

Estacions Bicibox

Esplugues de Llobregat

  •  052 CEM La Plana: Plaça Catalunya - Carrer de l'Alegria, 15
  •  053 TRAM Can Clota: Carrer de Josep Anselm Clavé, 10
  •  054 Molí - Parc Can Vidalet: Carrer de Laureà Miró - Carrer del Molí
  •  055 Can Vidalet - Pl. Bòbila: Plaça de la Bòbila - Carrer Maladeta, 75
  •  139 Poliesportiu les Moreres: Carrer Esglesia - Plaça de les Moreres
  •  178 Ajuntament: Plaça Sta Magdalena, 2-4
  •  179 TRAM: Carretera de Cornellà cantonada Carrer del Gall, s/n
  •  180 TRAM Sardana: Carretera de Cornellà - Rambla del Carme
  •  181 Biblioteca Central Pare Miquel: Carrer Àngel Guimerà - Passatge de Joan Brillas
  •  200 Gall: Carrer del Gall,50
  •  234 Sant Joan de Déu: Carrer de Finestrelles, 3