Notícies

Notícies

Description of the blog

La demanda del servei Bicibox creix un 44% el 2016 / 31/12/2016

El “Bicibox” creix un 44% comparat amb el 2015.
Molins de Rei i El Papiol han sigut els Últims del Baix Llobregat a incorporar-se.

A finals de desembre del 2016, el servei ja compta amb 7.700 usuaris registrats: 2.200 usuaris nous respecte a finals de desembre del 2015, cada mes es registren, de mitjana, uns 180 usuaris nous, que suposen un increment mensual mig del 3%.

Pel que fa al nombre de bicicletes estacionades, de gener a desembre del 2016 s'han estacionat 244.000 bicicletes, un 44% més respecte del mateix perÍode del 2015 (que va ser de 170.000 bicicletes). Durant l'any 2016 una mitjana de 20.300 bicicletes mensuals han estacionat als mòduls Bicibox o el que és el mateix, 5.000 bicicletes cada setmana. Els dies laborables, la mitjana de bicicletes estacionades s'ha situat al voltant de 845.

L'ocupació mitjana dels mòduls aquests darrers mesos se situa entre el 50% i el 60%, aproximadament 5 punts percentuals per sobre de l'ocupació durant els mateixos mesos de 2015. Els 19 municipis metropolitans que disposen del servei participen, sense excepció, d'aquesta evolució positiva del nombre d'usuaris.

(Font: llobregatdigital.cat)

Continuar llegint ...

 
Comments are closed.