BiciBox

Tarifes

Donat l'augment de demanda del servei Bicibox, s'han activat unes tarifes per fomentar el compliment de les normes d'ús i, en especial, el respecte als temps màxims d'estacionament.
 

1.- Tarifes per excés d'ús:


 Els dies laborables.

Concepte

Períodes seguits d'aparcament

Preu €/hora - IVA a banda

Preu per recàrrec per hora addicional entre les 00:00 i les 48:00h GRATIS

Preu per recàrrec per hora addicional

entre les 48:01 i les 60:00h

0,10 €

Preu per recàrrec per hora addicional

entre les 60:01 i les 72:00h

0,20 €

 

 Cap de semana i festius.

Concepte

Períodes seguits d'aparcament

Preu €/hora - IVA a banda

Preu per recàrrec per hora addicional entre les 00:00 i les 72:00h GRATIS

Preu per recàrrec per hora addicional

entre les 72:01 i les 84:00h

0,10 €

Preu per recàrrec per hora addicional

entre les 84:01 i les 96:00h

0,20 €


Un cop superades les 72 hores en horari laboral i 96 hores en horari de cap de setmana o festiu, es procedirà a la retirada de la bicicleta. Especialment si aquesta dificulta el normal funcionament del servei.
 

2.- Tarifa de retirada

En cas de retirada d'una bicicleta per excés d'ús, quan dificulta el normal funcionament del servei, s'aplicarà una tarifa de retirada de 20 €, IVA a banda.

3.- Tarifa d'emmagatzematge

En cas d'emmagatzematge de la bicicleta: 5 /dia, IVA a banda.

4.- Tarifa d'emissió d'una nova targeta


En cas d'emissió d'una nova targeta per causes alienes al gestor del servei Bicibox (pèrdua, robatori, trencament, etc.) s'aplicarà una tarifa de  5 per targeta , IVA a banda.

5.- Tarifa d'enviament d'un avís SMS
 
En cas d'enviament d 'avís SMS (Descuit de porta oberta, temps d'estacionament exhaurit...) s'aplicarà una tarifa de 0,20 /avís, IVA a banda.

Passeig dels Ferrocarrils Catalans, 144
08940 - Cornellà de Llobregat
Tel. 93 480 15 59
info@bicibox.cat