BiciBox

Notícies i articles

Noticia Bicibox

BICIBOX informa:

Tarifa duplicats de targetes.

A partir de l'1 de desembre de 2017 el servei BICIBOX començarà a realitzar el cobrament de les targetes emeses per pèrdua del usuari, tal com figura en l'apartat de tarifes de la WEB i al qual remet la clàusula NOVENA-(Horaris i tarifes) del Contracte d'Accés i Utilització del Servei d'Aparcaments Segurs de bicicletes que es signa al donar-se d'alta.

L'import publicat a la WEB per l’emissió del duplicat de la targeta es de 5,00 € IVA a banda.Passeig dels Ferrocarrils Catalans, 144
08940 - Cornellà de Llobregat
Tel. 93 480 15 59
info@bicibox.cat